Sağlık Hackathonu

Şartlar & Koşullar

Last updated, 09.08.2021

1. Kapsam ve Katılım

1.1. Bu Katılım Kuralları (“Katılım Kuralları”), Daiichi Sankyo Europe GmbH (“DSE”) ve ona bağlı kuruluşlar tarafından organize ve finanse edilen bir girişim olan, 14-15 Ekim 2021’de gerçekleşen CardioXplore Hackathon (“Hackathon”) için geçerlidir. Hackathon, westartup BVBA’nın, ticari adı olan HACK BELGIUM LABS (“HBL”) ve ortakları (topluca “Organiztörler”) ile ortaklaşa geliştirilir ve yürütülür.

1.2. Hackathon, hem hasta ihtiyaçlarını karşılamaya benzersiz şekilde uygun hem de hemen veya gelecekte mevcut bakım rutinlerine arasına eklenebilecek sağlık hizmetleri sorunlarına çözümler (“Çözümler”) yaratmayı amaçlamaktadır. Bu çözümler; mobil uygulamalar, çevrimiçi portallar, hizmetler ve/veya bir yazılım, arasında yer alabilir.

1.3. Bu Katılım Kuralları, (aşağıda tanımlandığı gibi) tüm Hackathon Katılımcıları için geçerlidir ve aksini şart koşsalar bile istisnasız tüm bireysel koşulların yerine geçecektir. Hackathon’a katılmak, otomatik olarak bu Katılım Kurallarını kabul etmenizi ve kendi hüküm ve koşullarınızdan feragat etmenizi gerektirir. Katılımcılar:

– Hackathon’a katılmak için gönüllü olan, kaydolan ve seçilen kişiler (“Katılımcılar”), bireyler veya kuruluşlar (“bireyler” gerçek kişilerdir, “kuruluşlar” şirketler, kar amacı gütmeyen dernekler vb. gibi gerçek kişi olmayan her türlü tüzel kişiliktir).

1.4. İster ekip olarak ister bireysel olarak katılabilirsiniz. İlan edilen takım oluşturma süresi sona erdikten sonra takım değişikliğine izin verilmez. Organizatörler, Hackathon sırasında ve sonrasında ekip üyeleri arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın çözümünden sorumlu değildir ve yardımcı olmayacaktır.

1.5. Katılmak için, bu web sitesindeki kayıt işlemini tamamlamalı ve bu Katılım Kurallarını kabul etmeli ve kararlaştırılan yerde Hackathon’un tamamına katılmalısınız. Seyahat ve konaklama düzenlemelerinizi kendiniz yapmalı ve ilgili tüm masraf ve harcamaları siz karşılamalısınız. Organizatörler, sizin için hazır olacak yiyecek ve içecekleri, programda tanımlandığı şekilde sağlayacaktır.

1.6. Katılımcı olarak, yeni, yenilikçi çözümler için doğrulanmış teklifler ve kaba prototiplere katkıda bulunmanız ve teslim etmeniz gerekecektir (“Başvuru”).

1.7. Hackathon’un sonunda, siz ve/veya ekibiniz, ekosistem paydaşları ve DSE temsilcilerinden oluşacak Organizatörler tarafından seçilen bir jüri tarafından incelenmek üzere, proje fikirlerinizi veya Çözümünü (“Başvuru”) sunacaksınız. Jüri kazanan başvuruyu belirleyecektir. Son karar jürinindir.

1.8. Her Başvuru orijinal olmalı, sizin veya ekibinizin kendi yarattığı ve Hackathon sırasında yeni yazılmış olmalı ve DSE tarafından yürütülen diğer yarışmalar dahil olmak üzere Hackathon’a benzer başka bir yarışmaya veya programa katılmamış olmalıdır. Katılımlar, Hackathon sırasında ve sonrasında bu şartlara uygunluk ve uygunluk açısından herhangi bir zamanda durum tespiti incelemesine tabi olabilir. Bunlara uyulmaması, bavurunuzun reddedilmesine neden olabilir.

1.9. Kazanan başvuru, DSE tarafından bir kavramın ispatlandığı bir pilot programında veya DSE’nin tercih ettiği bir sağlayıcı aracılığıyla minimum geçerli ürün (MVP) olarak geliştirilecektir.

2. Yorumlar

2.1. Bu Katılım Kurallarının hiçbir hükmü, yalnızca söz konusu hükmün taslağını hazırlamaktan o taraf sorumlu olduğu için bir taraf aleyhine yorumlanamaz.

2.2. Tekil ifade eden kelimeler çoğulları içerebilir ve bunun tersi de geçerli olabilir. Tanımlanmış bir terimin dilbilgisel varyantları, varyansı ve varyantın kullanımının bağlamını makul bir şekilde yansıtacak şekilde ayarlandığı şekliyle ilgili tanımda belirtilen anlama sahip olacaktır. “Dahil”kelimesi, listelenen konuların kapsanan tüm konuların tam bir listesi olmadığını belirtmek için kullanılır. “Siz” terimi sizi, “Katılımcı” anlamına gelir. Maddelere yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe, bu Katılım Kurallarındaki maddelere yapılan atıflardır. Bu Katılım Kurallarındaki başlıklar, referans olduğu kadar yapıcı amaçlıdır.

2.3. Bu Katılım Kuralları İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Bu Katılım Kuralları başka bir dile de çevrilirse, İngilizce metin asıldır.

2.4. Katılım Kurallarının veya burada yer alan herhangi bir yükümlülüğün çiğnenmesi veya ihlal edilmesi durumunda, Organizatörler herhangi bir zamanda katılımınızı iptal etme ve/veya Katılımınızı reddetme hakkına sahip olacaktır.

3. Donanım ve Bilişim Teknolojisi Araçları

3.1. Hackathon süresince size bir Wi-Fi bağlantısı sağlanacaktır.

3.2. Kendi donanımınızı (yani bilgisayar, uzatma kablosu, güç kaynakları vb.) ve yazılımınızı (“Donanım”) getirmelisiniz. Getirdiğiniz Donanımın Hackathon’un bulunduğu yerdeki elektrik ve elektronik sistemine bağlanması halinde bu sisteme herhangi bir zarar vermemesi için tüm uygun ve makul önlemleri almalısınız.

3.3. Donanımınızdan yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Organizatörler, Donanımın çalınması, kaybolması veya bozulması durumunda sorumluluk kabul etmez ve asla sorumlu tutulamaz.

3.4. Organizatörler, Hackathon sırasında size ekipman veya bağlantılı nesneler (“BT Araçları”) ödünç verebilir. İşbu belge ile yukarıda bahsedilen BT Araçlarının tek Organizatörlerin mülkiyetinde kaldığını kabul etmektesiniz.

3.5. Organizatörler, diğer Katılımcılar veya üçüncü şahıslar tarafından kullanımınıza sunulan BT Araçları ile ilgili kusurlu ürünler/yazılımlar/kablolar vb. şikayet haklarından feragat edersiniz.

4. Fikri Mülkiyet (FM) Çerçevesi

Aşağıdaki FM çerçevesi, Hackathon sırasında ve sonrasında işbirliğini en üst düzeye çıkarmak ve tüm katılımcılar ve Organizatörler için FM haklarını yönetme yükünü en aza indirmek için tasarlanmıştır.

4.1 Açık Kaynak

Hackathon’da geliştirilen projeler ve ilgili teknolojiler açık kaynak olmalıdır. Atıf iyidir, ancak mülkiyet herkese açıktır / Creative Commons.

4.2 Herkes zaten sahip olduğu şeyi tutar.

Hackathon’dan önce mevcut olan tüm FM (“”Önceden Mevcut FM””) sahibine ait olmaya devam eder ve Hackathon sırasında meydana gelen hiçbir şey, bu Önceden Mevcut .FM’in devri veya tahsisi olarak kabul edilemez.

4.3. CardioXplore açık, halka açık bir etkinliktir

Hackathon açık, halka açık bir etkinliktir. Bir grup veya hatta özel toplantıda tartışılan veya başka bir şekilde paylaşılan herhangi bir bilgi, bir kamusal alana ifşa edilmiş olarak kabul edilecektir. Bu, belirli bilgilerin gizliliği yükümlülüğü altındaysanız, Hackathon sırasında bu bilgileri açıklamamanız gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, genel fikirlerin neredeyse hiçbir zaman fikri mülkiyet kapsamına girmediğini veya korunamayacağını anlamak önemlidir. Ancak fikir daha spesifik hale geldiğinde ve gerçek bir uygulamaya dönüştürülmeye başladığında, Fikri Mülkiyet koruması uygulanmaya başlayacaktır.

4.4 Atıf önemlidir

Hackathon boyunca ekipler fikirler geliştireceklerdir. Hackathon’un sonunda, Hackathon’a önemli ölçüde katkıda bulunan Katılımcıların hem fikirleri hem de kimlikleri not edilecektir. Bir fikre katkıda bulunan tüm Katılımcılardan adil bir şekilde bahsedilmesi önemlidir. Bu nitelemenin amacı için, her katkı sağlayanın payı eşit kabul edilir.

Burada aksi belirtilmediği sürece, atıfın etkisi, herhangi bir katkıda bulunanın katkıda bulunduğu belirli bir fikrin kullanımını engellemesine izin vermek DEĞİL, aksine bu fikrin tüm katılımcılarının bu fikri kullanmasına ve geliştirmesine izin vermektir.

4.5 Farklı Katılımcı Kategorileri

Bu kurallar, tüm Katılımcı kategorileri ve kendi adlarına veya bir kuruluş adına katılan tüm bireyler için geçerlidir.

Bununla birlikte, Hackathon’a katılan herhangi bir Katılımcı, ayrıca, Hackathon’un doğrudan bir sonucu olarak bir fikrin ticari bir ürüne dönüşmesi durumunda, bu fikre katkıda bulunan her Katılımcının uygun bir tanınırlık alacağını taahhüt eder.

4.6 FM için doğrulama veya sorumluluk

Organizatörler, Katılımcıların FM perspektifinden Hackathon’a katılmak için uygun haklara sahip olup olmadıklarını denetlemeyecek veya doğrulamayacak veya herhangi bir Katılımcı veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir FM hakkının ihlali veya ihlal iddiasıyla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.
Aynı şekilde, Organizatörlerin etkinlik boyunca bahsedilen, üretilen veya atfedilen fikirlerin FM’si ile ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7 Beyanlar ve Garantiler

Başvurunuzun, herhangi bir işveren veya başka bir kişi ile herhangi bir buluş ataması, özel bilgi, gizlilik, talep etmeme, rekabet etmeme veya benzer bir sözleşmeye ilişkin herhangi bir sözleşmeyi veya yükümlülüğü ihlal ettiğini ve etmeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz.

Başvurunuzun kendi orijinal çalışmanız olduğunu ve olacağını ve herhangi bir üçüncü kişi patenti, telif hakkı veya ticari marka dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın FM veya mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz.

Başvurunuzun herhangi bir şekilde kullanılmasının, başvurunun yaratıcısı olarak haklarınızı ihlal ettiği gerekçesiyle Organizatörlere veya başka herhangi bir kişiye karşı herhangi bir eylem, iddia veya dava başlatmamayı, desteklememeyi, sürdürmemeyi veya yetkilendirmemeyi kabul etmektesiniz: sınırlama olmaksızın, patent hakları, ticari marka hakları, telif hakları ve manevi haklar veya “droit moral”.

Organizatörlerin Hackathon sırasında ve sonrasında herhangi bir başvuruyu herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde kopyalama, düzenleme, kamuya açık olarak görüntüleme, kamuya açık olarak gerçekleştirme, yayınlama, yayınlama ve kullanma hakkına sahip olduğunu ve bunu yapacağınızı Girişlerden herhangi biri veya Hackathon’a katılımınızla ilintili olarak Organizatörlerden herhangi bir tazminat almamayı kabul ve beyan edersiniz.

Organizatörlerin veya diğer Katılımcıların veya üçüncü tarafların sizin veya ekibinizin başvurusuna benzer çalışmalar geliştirmiş veya görevlendirmiş olabileceğini veya gelecekte benzer bir şey geliştirebileceğini kabul ve beyan etmektesiniz ve herhangi bir hak talebinden feragat etmektesiniz.

4.8 Kesinti Süresi

Organizatörler, Hackathon’un sona ermesinden sonraki günden başlayarak 60 takvim günü boyunca Katılımcılar tarafından Başvuruların geliştirilmesini kısıtlama hakkını saklı tutar. Söz konusu süre içinde geliştirme istemeniz durumunda, Organizatörlerin önceden onayını almalısınız. Böyle bir onay makul olmayan bir şekilde geri alınamaz. Bir Katılımcı tarafından yapılan bu tür geliştirme, burada kabul edilen yükümlülüklere uygun olacaktır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1. Burada tanımlanan sınırlamalara halel getirmeksizin, Organizatörler (i) herhangi bir geç, kayıp, gecikmeli, çalıntı, yanlış yönlendirilmiş, posta ücreti ödenmiş, eksik, okunamaz, yanlış, bozuk veya anlaşılmaz Başvurular, iletişimler veya gönderiler, (ii) Wi-Fi bağlantısı, telefon sistemi, telefon veya Donanım, yazılım veya diğer teknik veya bilgisayar arızaları, bağlantı kaybı, bağlantı kesilmesi, gecikme veya iletim hataları, (iii) veri bozulması, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim, Başvuruların veya diğer materyallerin değiştirilmesi veya değiştirilmesi, (iv) Hackathon’a katılmanın neden olduğu her türlü yaralanma, kayıp veya hasar ve (v) Hackathon ile ilişkili herhangi bir materyaldeki herhangi bir baskı, tipografik, idari veya teknolojik hata; (vi) bu Hackathon ile bağlantılı olarak herhangi bir cihazda yer almaktan veya bilgilere erişmek, yüklemek veya indirmekten kaynaklanan herhangi bir hasar; ve (vii) ekip üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar için sorumlu olmayacaktır.

5.2. Organizatörler, Hackathon’un yönetimi, güvenliği veya düzgün çalışmaması, bir virüs, hata, bilgisayar veya telefon sorunu, yetkisiz müdahale veya Organizatörün kontrolü dışındaki diğer nedenler (Mücbir Sebep), sebebiyle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hackathon’u iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

5.3. Organizatörler, Mücbir Sebepler veya kontrolleri dışındaki olaylar nedeniyle Hackathon’un değiştirilmesi, kısaltılması veya iptal edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluk taşımazlar.

5.4. Organizatörler, ihtiyaç halinde Hackathon’u uzatma veya yeniden planlama hakkını saklı tutar.

5.5. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir şekilde Hackathon’a katılımınızdan kaynaklanan, şahsınıza veya mülkünüze yönelik her türlü iddia, yaralanma, hasar, harcama veya kayıp ve/veya herhangi bir nitelikteki yükümlülükler gözönüne alınarak; Organizatörleri ve onların ana ve bağlı kuruluşlarını, yan kuruluşlarını, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, sponsorlarını ve acentelerini, reklam ve promosyon ajansları ve onların atamalarını ve Hackathon ile ilgili diğer kuruluşları, aşağıdaki durumlarda doğabilecek bütün kişisel veya fiziki zarar, ziyan ve kayıplardan azad etmeyi, tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul ediyorsunuz, (i) organizatörlerin kontrolü dışında gelişebilecek; Hackathon’un iptal edilmesine, zarar görmesine veya ertelenmesine neden olabilecek durumlar (ii) bir Başvurunun üçüncü şahıs Fikri Mülkiyeti veya Fikri Mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddia; (iii) ekip üyeleri arasındaki herhangi bir anlaşmazlık, (iv) seyahat düzenlemeleriniz, sağlıkla ilgili seyahat gereksinimleriniz dahil olmak üzere Hackathon’a katılımınızdan kaynaklanan her türlü yaralanma, kayıp veya zarar (telafi edici, doğrudan, arızi, sonuçsal veya başka türlü) ve kararlaştırılan mekana seyahat; (v) Hackathon ile ilişkili herhangi bir materyaldeki herhangi bir baskı veya yazım hatası; Hackathon’a katılma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilecek teknik hatalar; veya (vi) Hackathon’un yönetimindeki hatalar.

6. Kişisel Veriler

6.1 Organizatörler, Hackathon’un her Katılımcısının gizliliğine saygı duyar. Katılımcılarla ilgili kişisel veriler, Hackathon çerçevesinde iki durumda paylaşılabilir ve/veya toplanabilir:

1°/ çevrimiçi kayıt işlemi aracılığıyla Hackathon’a kaydolurken.

2°/ Hackathon sırasında, isterseniz kişisel deneyiminizi veya görüşlerinizi diğer Katılımcılarla paylaşarak. Bu özel kişisel bilgiler, tanımlanabilir herhangi bir biçimde TOPLANMAYACAK, saklanmayacak veya İZLENMEYECEKTİR ve her Katılımcı, Hackathon sırasında ve sonrasında bu kurala kesinlikle uymayı taahhüt eder.

6.2. 1°/ kapsamındaki kişisel verilerle ilgili olarak, kayıt işlemi sırasında girdiğiniz ve paylaştığınız kişisel verilerin Organizatörler tarafından aşağıdaki amaçlarla toplanmasını ve işlenmesini kabul etmektesiniz:

– Hackathon’un planlanması ve organizasyonu

– Katılımınızın ve bireysel ihtiyaçlarınızın yönetimi

Ayrıca, kayıt işlemi sırasında, kişisel verilerinizin aşağıdaki ek amaçlar için kullanılmasını kabul edebilirsiniz:

– Hackathon’dan sonra 1 yıllık sabit bir süre için takip.

– Hackathon’un ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve geliştirilmesi.

Bu Katılım Kurallarını kabul etmeniz, Kayıt Sürecinde belirtildiği gibi kişisel verilerinizin daha fazla özel kullanımını reddetmenize engel değildir.

6.3. Daiichi Sankyo Europe GmbH’nin kişisel verilerinizi Global Veri Gizliliği Yönetmeliği de dahil olmak üzere tüm geçerli düzenlemelere tam olarak uygun şekilde işleme şeklini açıklayan DSE’nin Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz. Yukarıda belirtilen kişilerle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde iletişime geçilecekse, aynı koşullar bu ülkelerde yeterli düzeyde koruma garantisi sağlanması ya da sağlanmaması durumlarında da geçerlidir. Organizatörler daha sonra Kişisel Verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için tüm uygun önlemleri alacaktır.

6.4. Kişisel Verilere erişim, görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyan kişilerle sınırlandırılacaktır.

6.5. Kişisel verilerinize erişme ve ihtiyaç halinde bunları düzeltme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakları, data-protection@daiichi-sankyo.eu adresinden DSE’nin Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçerek kullanabilirsiniz.

6.6. DSE, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679’da (GDPR) açıklandığı şekilde yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin denetleyicisidir.

7. Kullanım ve Görüntü Hakları

7.1. Organizatörlere, herhangi bir tazminat ödemeden, Hackathon bağlamında ticari veya dahili/harici iletişim amaçları için sizin veya ekibinizin yürüttüğü projenin imajını, adını, bağlantısını ve kısa açıklamalarını kullanma hakkını veriyorsunuz (“Kullanım” ).

7.2. Bu Kullanım, Hackathon’un kayıt sürecinden itibaren on (10) yıllık bir süre için, reklam ve broşürler, video ve sesli yayın programları ve dünya çapında web sitesi, sosyal medya ve çevrimiçi iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere basılı, elektronik ve dijital medyada dünya çapında toplama, depolama, saklama, sınırsız çoğaltma, yayın ve dağıtımı içerir.

7.3. Katılımcının önceden yazılı onayı olmaksızın Organizatörler, kanunen gerekli olmadıkça Katılımcının mesleki bilgilerini ifşa etmeyecektir.

7.4. Yukarıda belirtilen haklara istinaden Kullanımdan doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü talep, iddia, dava nedeni, zarar ve yükümlülüklerden, Organizatörleri, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve/veya bağımsız yüklenicileri ibra eder, feragat edersiniz ve ibra edersiniz.

8. Diğer

8.1. Bu Katılım Kurallarında yer alan geçersiz veya uygulanamayan herhangi bir hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, her bir taraf, geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz hükme mümkün olduğunca yakın, benzer bir ekonomik etkiye sahip geçerli bir ikame hükmünü iyi niyetle derhal müzakere etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

8.2. Organizatörlerin herhangi bir zamanda bu Katılım Kurallarının tamamından veya bir kısmından yararlanmaktan feragat etmeleri, daha sonra başvurmak için bir feragat olarak yorumlanamaz.

8.3. Bu Katılım Kuralları kapsamında yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak iadeli taahhütlü posta, taahhütlü posta veya ekspres kurye ile teyit edilmiş e-posta ile yapılacaktır.

9. Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk

9.1. Bu Katılım Kuralları, yabancı hukukun uygulanmasına neden olacak uluslararası özel hukuk hükümleri hariç olmak üzere, Almanya Kanunlarına tabidir ve bu Kanunlara göre yorumlanacak ve yorumlanacaktır.

9.2. Bu Katılım Kurallarının yorumlanmasından, uygulanmasından ve iptalinden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, münhasıran Almanya Münih Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.